Whatsapp us

Villkor - Always Prepared
Meny
0
Free Worldwide shipping
Maatwerkproducten op topniveau
voor 16:00 besteld is morgen in huis
24/7 maatadvies via WhatsApp

Villkor

Allmänna köpvillkor gäller vid köp hos Alltid beredd. Holländsk lag gäller för alla texter, order och avtal från Always prepare.


Artikel 1: Allmänt

1.1 I dessa köpvillkor: 'Alltid förberedd' eller 'alwaysprepared.shop Internet-Shop': Alltid förberedd; kund: den (potentiella) kunden av varor och/eller tjänster från Alltid beredd; "Bekräftelse": bekräftelsen på mottagandet, enligt beskrivningen i artikel 2.2 och 3.1. "Köpvillkor": dessa köpvillkor.
1.2 Dessa köpvillkor gäller för alla erbjudanden, beställningar och avtal från Always ready. Genom att ingå avtal mellan kunden och genom det förfarande som beskrivs i dessa Köpvillkor accepterar kunden uttryckligen dessa villkor.
1.3 Alla rättigheter och anspråk, som i dessa köpvillkor, och i eventuella ytterligare avtal som stipuleras på uppdrag av Always ready , stipuleras också till förmån för mellanhänder och andra tredje parter som anlitas av Always ready .
1.4 Avvikelser från dessa köpvillkor är endast giltiga om de uttryckligen skriftligen har överenskommits med Always ready.
1.5 Om (några) bestämmelse(r) i dessa försäljningsvillkor är ogiltiga eller förstörs, kommer de återstående bestämmelserna i dessa försäljningsvillkor att förbli i full kraft och verkan. Alltid beredd och kunden kommer då att inleda samråd för att komma överens om (en) ny(a) bestämmelse(r) för att ersätta den ogiltiga eller ogiltigförklarade bestämmelsen(erna), varvid så långt det är möjligt syftet med och avsikten med den ogiltiga eller ogiltigförklarade bestämmelsen( s). ) observeras.
1.6 Alltid beredd förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor och innehållet på webbplatsen Alltid beredd.

 

Artikel 2: Erbjudanden och avtal

2.1 Alla erbjudanden som görs på Always ready-webbplatsen är utan förpliktelser, även om de innehåller en acceptvillkor. Alltid förberedd förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka erbjudanden. Alla erbjudanden gäller i mån av tillgång. Prisändringar är alltid reserverade.
2.2 Ett avtal mellan  Alltid beredd  och kunden upprättas efter att kunden:
har lagt en beställning på Alltid förberedd webbplats, genom att fullständigt och korrekt fylla i beställningsformuläret på Alltid förberedd hemsida;
kunden klickar sedan på "Kassa"-ikonen på webbplatsen Alltid förberedd;
sedan bekräfta av kunden att de uppgifter som kunden lämnat är korrekta och få kundens betalning behandlad, genom att klicka på ikonen "Skicka beställning" på webbplatsen för Alltid redo ,
har fått bekräftelse från Alltid förberedd på kundens e-postadress att Alltid förberedd  har tagit emot kundens beställning (bekräftelsen på mottagandet).
2.3 Avtalet innehåller alla avtal som gjorts mellan kunden och Alltid beredd och ersätter alla tidigare gjorda överenskommelser, arrangemang och/eller överenskommelser mellan kunden och Alltid beredd.
2.4 Administrationen av Always ready  är giltig, med förbehåll för motsatsen, som bevis på beställningar och betalningar som gjorts av kunden och för leveranser gjorda av Always ready. Always Prepared inser att elektronisk kommunikation kan fungera som bevis. Genom att acceptera Köpvillkoren erkänner även kunden detta.
2.5 Mottagningsbekräftelsen anger i alla fall följande information:
en beskrivning av produkten köpt av kunden och antalet produkter köpt av kunden;
priset på produkten;
kunddata såsom namn, kundnummer, hemadress, adress till vilken produkten kommer att skickas, faktureringsadress (om den skiljer sig från kundens hemadress och/eller leveransadress) och kundens e-postadress och telefonnummer;
avtalets ordernummer;
e-postadress och/eller telefonnummer till avdelningen Alltid beredd, dit kunden kan gå med frågor om beställningen.

 

Artikel 3: Priser/taxor och betalning

3.1 Alla priser för de erbjudna artiklarna är i euro och inkluderar moms (moms) och andra statliga avgifter och exklusive hanterings- och fraktkostnader, om inte annat anges eller skriftligen avtalats.
3.2 Alla fakturor betalas av kunden, utan rabatt eller kompensation, inom fjorton (14) arbetsdagar från fakturadatum, om inte annat skriftligen överenskommits.
3.3 I händelse av att betalningstiden överskrids har Always ready rätt att debitera kunden en ränta på 1 % per månad från fakturans förfallodatum, varvid en del av en månad räknas för en hel månad. Alltid förberedd skickar en påminnelse om betalningstiden överskrids.
3.4 Om kunden även efter färskt

När påminnelsen inte har betalats, inte har betalats i sin helhet eller inte har betalats före den betalningsfrist som anges i påminnelsen, har Always ready rätt att debitera kunden för sina utomrättsliga (inkasso)kostnader. Kunden är även skyldig att erlägga faktiskt uppkomna rättegångskostnader, i den mån ett eventuellt rättegångsföreläggande medför ett lägre belopp.
3.5 Vid bristande efterlevnad från kundens sida av vad som har avtalats om betalning har Always ready rätt att lösa avtalet utomrättsligt med omedelbar verkan eller att upphäva sina skyldigheter, samt att ge kunden rätt att få tillgång till systemet av Alltid förberedd  utan att ange skäl. neka.

 

Artikel 4: Leverans/leveransvillkor

4.1 Leveranser sker endast inom Nederländerna, såvida inte annat anges på Alltid preparerad webbplats.
4.2 Leveranstiden är normalt högst fem (5) arbetsdagar, om inte annat anges på Alltid beredd hemsida. Leveranstiderna är vägledande och inte en deadline.
4.3 Leveranstiden för produkten är högst trettio (30) arbetsdagar eller så mycket kortare än vad som anges i avtalet mellan kunden och Always ready.
4.4 Om, av någon anledning, den överenskomna leveranstiden överskrids av Always ready, kommer Always ready omedelbart att informera kunden om detta skriftligen (via brev eller e-post). I så fall har kunden befogenhet att lösa upp avtalet med Alltid beredd  genom att meddela Alltid beredd  skriftligen (via brev eller e-post).
4.5 Eventuella betalningar som redan gjorts av kunden i samband med föregående artikel kommer att göras till bankkontot så snart som möjligt, men i alla fall inom fjorton (14) arbetsdagar efter det att Alltid förberedd har tagit emot begäran som avses i artikel 4.4 för att lösa upp avtalet eller kundens girokonto återbetalas.
4.6 De leveranstider som anges av Alltid beredd  kan aldrig betraktas som en strikt deadline, om inte annat uttryckligen överenskommits.
4.7 Leverans sker på den plats och tidpunkt då varan är klar för leverans till kund.
4.8 Alltid beredd förbehåller sig rätten att göra delleveranser till kunden, så att en beställning skickas i två eller flera försändelser.

 

Artikel 5: Force majeure och/eller särskilda omständigheter

5.1 Always ready är inte skyldig att fullgöra någon skyldighet gentemot kunden om den är förhindrad att göra det till följd av en omständighet som inte beror på dess fel, inte heller för dess räkning enligt lag, rättsakt eller allmänt vedertagna åsikter.
5.2 Omständigheter i den mening som avses i artikel 5.1 inkluderar ett affärsmisslyckande, ett fel i energi- eller materialförsörjningen, transportförseningar, en strejk och underlåtenhet att leverera eller inte längre leverera i tid från leverantörer.

 

Artikel 6: Äganderättsförbehåll

6.1 Alla varor som levereras till kunden förblir Always preparerades egendom tills alla belopp som kunden är skyldig för de varor som levererats enligt avtalet har betalats i sin helhet till Always ready.

 

Artikel 7: Risk

7.1 Risken under transporten av produkten beställd av kunden är alltid förberedd. Vid tidpunkten för leverans av produkten, eller den tidpunkt som rimligen kan betraktas som leverans, övergår risken för produkten till kunden, förutom de ansvarsskyldighet som inte lagligen kan undantas av Always ready.

 

Artikel 8: Immateriella och industriella rättigheter

8.1 Kunden måste fullt ut och ovillkorligt respektera alla immateriella och industriella rättigheter som vilar på de varor som levereras av Always ready.
8.2 Alltid beredd garanterar inte att de varor som levereras till kunden inte gör intrång i någon tredje parts immateriella och/eller industriella äganderätt och tar inget ansvar i händelse av anspråk från tredje part baserat på påståendet att en vara har levererats. av Alltid beredd intrång görs på tredje parts rättigheter.

 

Artikel 9: Beställningar/kommunikation

9.1 Always ready tar inte på något sätt ansvar för missförstånd, skador, förseningar eller oklar kommunikation av beställningar och kommunikationer till följd av användning av internet eller andra kommunikationsmedel i trafiken mellan kunden och Alltid beredd, eller mellan Alltid beredd och tredje part, i den mån de avser förhållandet mellan kunden och Alltid beredd.

 

Artikel 10: Ångerperiod

10.1 Efter att kunden har tagit emot produkten som han/henne beställt har kunden befogenhet att lösa det underliggande avtalet med Always ready inom 30 dagar från mottagandet av denna produkt. Kunden behöver inte ange någon anledning till detta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera

Skapa ett konto

Du kan nu gå vidare som gäst eller du kan lägga upp ett konto med dina uppgifter

Registrering

Recently added

Du har inga artiklar i din kundvagn

Totalsumma inkl. moms:€0,00
Gratis frakt